EKO - FAST
2019-09-30

Elektroniczny system Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami

Przedsiębiorco!
 

Przypominamy, że od 01.01.2020 r. obowiązuje elektroniczny system Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami ( BDO ).

Wszelkie informacje odnajdą Państwo na stronie: https://bdo.mos.gov.pl

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art.69 ust.1 ustawy o odpadach:

"KPO sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, PRZED ROZPOCZĘCIEM ICH TRANSPORTU.

Brak wystawienia KPO przez przekazującego odpady, jest jednoznaczny z brakiem możliwości realizacji transportu i przekazania odpadów do następnego posiadacza odpadów.